Otom – Omne – Okeramike – Oarchitektúre

Keramický dizajn som vyštudoval na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave. Následne som pokračoval v štúdiu architektúry na Vysokej škole výtvarných umení, kde som začal o objektoch uvažovať vo väčšej mierke a v širších kontextoch.

V súčasnej dobe sa pohybujem medzi architektúrou a porcelánom. Keramika sa stáva pre mňa architektúrou, pri ktorej znova pracujem s priestorom, funkčnosťou, detailom, materialitou a hľadaním proporcií, či s hrou matných a lesklých plôch. Pri architektúre aj keramike ma zaujíma ľudská mierka, v šperku na ňu však nahliadam z inej perspektívy. Tieto dva svety sa v mojej tvorbe neustále prelínajú a navzájom dopĺňajú.